• informatīva tipa aplikācijas
  • balstītas uz komunikāciju ar internetu
  • nelielas spēles